Bobrek Sp. z o.o

 

Bobrek sp. z o.o.
Klęk 63, 95-010 Stryków

NIP 733-133-90-32     KRS 0000349250    REGON 100839857

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
90-928 Łódź, ul.Pomorska 37