PIERŚCIEŃ USCZELNIAJACY WAŁKA KOŁA SŁONECZNEGO

B1-100-0025-A

Opis

OSPR6HP19SGS
O7027PT0317403