PIERŚCIEŃ USCZELNIAJACY WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO

B1-100-0026-A

Opis

OSPR6HP19SI
O7027PT0317387
0734317387